Suomen Williams yhdistys ry on perustettu maaliskuussa 2009, jolloin pieni joukko Williams lasten ja nuorten vanhempia sekä isovanhempia kokoontuivat ja päättivät ryhtyä toimeen.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea sellaisten lasten ja aikuisten hoitoa, joilla on Williamsin oireyhtymä sekä näiden henkilöiden kasvatusta, tutkimusta, persoonallisuuden kehitystä, kuntoutusta ja koulutusta. Yhdistys toimii WS -henkilöiden, heidän perheidensä ja muiden asiasta kiinnostuneiden tukena. Yhdistys toimii myös eri ammatti-ihmisten foorumina.

Yhdistyksen tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa jäsenilleen. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys pyrkii järjestämään mm. erilaisia perhetapaamisia, tuettuja lomia yhteistyössä eri lomajärjestöjen kanssa sekä tiedottaa eri yhteistyötahojen kursseista ja tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Tapahtumista löytyy lisätietoa "Willeillä tapahtuu" -välilehdeltä.

 

Powered by Aava 3