Tervetuloa Suomen Williams yhdistys Ry:n kotisivuille!

 

Suomen Williams yhdistys ry on perustettu maaliskuussa 2009. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea sellaisten lasten ja aikuisten hoitoa, joilla on Williamsin oireyhtymä sekä näiden henkilöiden kasvatusta, tutkimusta, persoonallisuuden kehitystä, kuntoutusta ja koulutusta. Yhdistys toimii WS-henkilöiden, heidän perheidensä ja muiden asiasta kiinnostuneiden tukena. Yhdistys toimii myös eri ammatti-ihmisten foorumina.

Williamsin oireyhtymä on harvinainen, geneettisesti määräytyvä sairaus, joka johtuu mutaatiosta kromosomissa seitsemän. Williamsin oireyhtymään liittyy älyllistä kehitysvammaisuutta, jonka vaikeusaste riippuu mutaation laajuudesta. Oireyhtymälle tunnusomaisia piirteitä voi olla ylikorostunut ystävällisyys sekä keijumaiset kasvot. Heikkouksia oireyhtymässä on muun muassa rajallinen kyky ymmärtää abstrakteja asioita, lyhytjänteisyys ja liikkeiden kömpelyys. Vahvuuksia taas ovat verbaalinen lahjakkuus ja musikaalisuus.

 

AJANKOHTAISTA:

 

Yhdistys on aktivoinut toimintansa uudelleen käyntiin. Liity jäseneksi yhdistykseen! Jäseneksi voi liittyä joko "Jäseneksi" -sivulla olevan sähköisen lomakkeen kautta tai lähettämällä tarvittavat tiedot sähköpostilla. Lisätietoa yhdistyksen uudesta alusta ja liittymisohjeet tiedotteessa: Tiedote-Williams-yhdistys

 

Yhdistyksen kotisivut on avattu uudelleen 1.6.2023. Sivustoa päivitetään aika ajoin, joten lyhyitä käyttökatkoja voi tästä syystä esiintyä.

 

YHTEYSTIEDOT:

Sähköposti:

williamsyhdistys@gmail.com

Facebook:

Suomen Williams yhdistys ry

Suomen Willit (suljettu ryhmä)

Instagram:

suomen_williams_yhdistys_ry
Powered by Aava 3