REKISTERISELOSTE


Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä 28.11.2009

 

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Williams -yhdistys ry, Finlands Williams -förening rf

Iitankuja 2 J 10

04500 Kellokoski

willit.hallitus@gmail.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heli Henna

Järvitie 7

07510 Vakkola

willit.materiaali@gmail.com

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Williams -yhdistys ry:n jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Suomen Williams -yhdistys ry:n jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään jäsensuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon yhdistyksen ja jäsenen välillä sekä markkinointitarkoituksiin, joilla informoidaan yhdistyksen jäseniä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- nimi

- syntymäaika

- osoite

- puhelin

- sähköposti

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä rekisteröi jäsenistä ne tiedot, jotka jäseneksi hakeva itse ilmoittaa jäsenhakemuslomakkeella.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti jäsenten tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhdistyksen jäsenrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietokoneelle, joka on suojattu salasanalla. Tietokoneelle kirjautuminen edellyttää salasanan syöttämistä. Tietokone on myös suojattu palomuurin avulla.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

 

Powered by Aava 3